het gevoel 'niet goed genoeg' te zijn
Psychologie
Judith van Royen-Ottes
Psychologie
04/27/2024
3 min
0

Het gevoel van 'niet goed genoeg' zijn

04/27/2024
3 min
0

Een verkenning van innerlijke strijd

In onze hedendaagse samenleving worstelen veel mensen met het gevoel van 'niet goed genoeg' te zijn. Dit diepgewortelde gevoel kan een verlammende impact hebben op je zelfbeeld en dagelijks functioneren. Maar wat zijn de gevoelens waar deze personen mee rondlopen, hoe ontstaan deze gevoelens, wat zijn de belemmerende gedachten, en waar worstelen deze personen precies mee? Dit artikel probeert deze vragen te beantwoorden.

De gevoelens van onvoldoende zijn

Mensen die zich 'niet goed genoeg' voelen, ervaren vaak een mix van emotionele reacties. Schuldgevoel, schaamte, en een constante angst om te falen of afgewezen te worden zijn veelvoorkomend. Deze gevoelens kunnen gepaard gaan met chronische zelftwijfel en een diep gevoel van onzekerheid. Het is alsof hun interne kompas hen voortdurend wijst op hun tekortkomingen, zonder de ruimte te geven aan hun kwaliteiten en successen.

Oorsprong van deze gevoelens

De oorsprong van het gevoel van 'niet goed genoeg' zijn kan divers zijn. Voor veel mensen beginnen deze gevoelens in de kindertijd. Opvoeding en vroege sociale interacties spelen een significante rol; kinderen die voortdurend kritiek ervaren of hoge verwachtingen moeten waarmaken, kunnen dit gevoel ontwikkelen. Ook culturele en maatschappelijke normen dragen bij aan dit fenomeen, vooral in een tijdperk waar sociale media een vertekend beeld van succes en perfectie tonen.

Opvoeding en vroege sociale interacties

In de kinderjaren vormen de interacties met ouders, verzorgers en leeftijdsgenoten de basis voor hoe individuen hun eigenwaarde en capaciteiten waarnemen. Kinderen die herhaaldelijk kritiek krijgen op hun acties of gedrag, of die leven onder hoge verwachtingen, kunnen gemakkelijk het gevoel ontwikkelen dat ze nooit goed genoeg zijn. Dit gevoel kan versterkt worden door vergelijkingen met broers, zussen of leeftijdsgenoten die als 'beter' worden gezien, hetzij in academische prestaties, sport, of sociaal gedrag.

De impact van deze ervaringen wordt vaak onderschat. Voortdurende kritiek kan ervoor zorgen dat een kind leert zijn eigen waarde te meten aan de hoeveelheid lof of goedkeuring die het van anderen ontvangt, in plaats van een intrinsiek gevoel van zelfwaardering te ontwikkelen.

Culturele en maatschappelijke normen

De bredere samenleving en cultuur waarin iemand opgroeit, spelen ook een cruciale rol. Culturele normen over succes, uiterlijk, gedrag en andere kenmerken kunnen extreem beïnvloedend zijn. In veel culturen worden kinderen en volwassenen gebombardeerd met boodschappen over wat het betekent om succesvol, aantrekkelijk of 'goed' te zijn. Deze normen zijn vaak onrealistisch en onbereikbaar voor de meeste mensen.

De rol van sociale media

Tegenwoordig hebben sociale media een unieke en krachtige invloed op het gevoel van zelfwaarde. Platforms zoals Instagram, Facebook, en TikTok kunnen een vertekend beeld van realiteit presenteren waarin alleen succes en perfectie worden getoond. Gebruikers kunnen hun eigen levens gaan vergelijken met de hoogtepunten die anderen posten, wat leidt tot gevoelens van ontoereikendheid en mislukking. Dit fenomeen wordt vaak 'vergelijkingscultuur' genoemd en kan bijdragen aan een diepgaand gevoel van 'niet goed genoeg' zijn.

Belemmerende gedachten

De gedachten die gepaard gaan met het gevoel van 'niet goed genoeg' te zijn, zijn vaak irrationeel en zelfdestructief. Gedachten zoals "Ik zal nooit succesvol zijn," "Ik ben niet slim genoeg," of "Als mensen de echte ik kennen, zullen ze me afwijzen," zijn gebruikelijk. Deze belemmerende gedachten houden vaak een vicieuze cirkel in stand waarin individuen hun eigen mogelijkheden en waarden onderschatten.

Kenmerken van belemmerende gedachten

  1. Irrationaliteit: Belemmerende gedachten zijn vaak niet gebaseerd op feitelijke bewijzen of realistische beoordelingen van situaties of capaciteiten. Bijvoorbeeld, de gedachte "Ik zal nooit succesvol zijn" houdt geen rekening met eerdere successen of het potentieel voor toekomstige successen, en is vaak een overdrijving van een of enkele negatieve ervaringen.

  2. Zelfdestructiviteit: Deze gedachten dragen bij aan een negatief zelfbeeld en kunnen leiden tot zelfsaboterend gedrag. Een persoon die denkt "Ik ben niet slim genoeg" kan bijvoorbeeld kansen vermijden om nieuwe dingen te leren of zich terugtrekken uit uitdagingen, wat zijn of haar ontwikkeling en groei belemmert.

  3. Generalisatie: Negatieve gedachten neigen ertoe zich te generaliseren. Als iemand een keer een fout maakt, kan de gedachte "Als mensen de echte ik kennen, zullen ze me afwijzen" evolueren naar een algemene angst voor sociale interactie, waardoor de persoon sociale situaties gaat vermijden.

De vicieuze cirkel van belemmerende gedachten

De cyclus begint vaak met een trigger: een gebeurtenis of ervaring die een negatieve gedachte activeert. Deze gedachte beïnvloedt vervolgens de emoties van de persoon, wat kan leiden tot gedrag dat deze negatieve gedachte bevestigt. Bijvoorbeeld, als iemand zich terugtrekt uit sociale interacties uit angst voor afwijzing, dan kan het gebrek aan sociale vaardigheden die hieruit volgt, de persoon ertoe leiden om in de toekomst daadwerkelijk afgewezen te worden, wat de oorspronkelijke negatieve gedachte versterkt.

Worstelingen in het dagelijks leven

Personen die worstelen met deze gevoelens vinden het vaak moeilijk om voor zichzelf op te komen en hun behoeften te uiten. Ze kunnen ook extreme perfectionisten zijn, wat leidt tot uitstelgedrag en een constante ontevredenheid met hun prestaties. Relaties kunnen ook onder druk staan, omdat de angst voor afwijzing en het gebrek aan zelfwaardering het moeilijk maken om gezonde en ondersteunende interacties met anderen aan te gaan.

Conclusie

Het gevoel van 'niet goed genoeg' zijn is een complex en diep persoonlijk probleem dat verstrekkende effecten kan hebben op het welzijn en de kwaliteit van leven. Het is belangrijk voor mensen die met deze gevoelens kampen om professionele hulp te zoeken, zoals bij een hypnotherapeut of een ander type therapeut. Therapie kan helpen bij het herkaderen van belemmerende gedachten en het ontwikkelen van een gezonder zelfbeeld. Daarnaast kan het vinden van een ondersteunende gemeenschap of groep die soortgelijke ervaringen deelt, zeer bevorderlijk zijn voor het herstelproces. Het overstijgen van het gevoel van 'niet goed genoeg' zijn, begint bij het erkennen van de waarde en de mogelijkheden die ieder individu inherent bezit.

Reacties
Categorieën