Energiewerk

Energiewerk, energetisch ... maar wat is dat nou?

Misschien heb je de woorden energiewerk, energetisch of energetische therapie al vaker gehoord of maar heb je eigenlijk geen idee wat het betekent.

Met energiewerk of energetisch bedoelen we de mate waarin energie wordt afgegeven, ofwel een continu vrije stroming van energie. Energie is de basis waarop onze wereld en dit universum bestaat. Zonder energie is er geen leven. Alles in deze wereld bestaat uit energie, atomen en moleculen, die zich manifesteren op een laag trillingsniveau. Maar ja, dat is heel mooi geformuleerd, en grote kans dat het je nog niks zegt. 


De Chinezen noemen deze energie Qi (je zegt 'chi' of 'tsjie'). In de Chinese Geneeskunde draait alles om Qi. Ook wel vertaald naar 'energie' of ‘levensenergie’ echter zegt ons dit eigenlijk niet zoveel. Beter is het om het begrip ‘Qi’ onvertaald te laten en proberen te begrijpen wat er mee bedoeld wordt.


Qi is overal om ons heen en in onszelf aanwezig. Alles in het universum is opgebouwd en bestaat uit Qi. Alles is energie en vanuit deze energie ontstaat alles. Alles komt voort uit Qi en gaat weer op in Qi. Zonder Qi is er geen leven. Het is de onzichtbare meester achter alle zichtbare vormen. Het is de bouwsteen, de basis en de bron voor al het leven.

Maar Qi is meer dan alleen energie. Het bestaat uit drie elementen, namelijk materie, energie en informatie. Door de interactie van deze drie elementen kan Qi transformeren en kan er verandering optreden, zoals het verdichten van Qi tot vorm of andersom. Informatie is een belangrijke schakel in dit veranderingsproces en bepaald hoe energie en materie in elkaar transformeren.


We kunnen Qi ook nog vanuit een andere invalshoek bekijken: Alles in het universum bestaat uit trillingen en vibreert. Energie is ook trilling en vibratie. Zelf ben je ook een energetische (trilling) en vibreer je op je eigen specifieke trillingsfrequentie. Onze zintuigen zetten ons voortdurend op het verkeerde been, doordat zij ons de werkelijkheid tonen als fysieke vormen (materie), die een slecht een grove en onvolledige interpretatie van de werkelijkheid zijn. Dichte materie blijkt meer leeg te zijn dan ondoordringbaar. Als we verder doordringen in de wereld van de kleine deeltjes en de bouwstenen van het universum steeds verder ontleedt van moleculen naar atomen, neutronen  etc., dan blijkt de dichtheid zich steeds verder terug te trekken in ruimte, totdat zij zich volledig aan onze waarneming onttrekt. Het leidt ons naar leegte, door de Boeddhisten gezien als uiteindelijke werkelijkheid. Je komt uit bij datgene wat aan de basis staat van alles: pure energie of Qi. 


Wetenschappers ontdekten dat niet alleen de deeltjes (materie) bestaan uit energie, maar ook de ruimte daartussen vol zit met energie en noemden dat het 'zero point field', het absolute nulpunt waar nog steeds energie meetbaar is.

Berichten over Energiewerk:
Help! Mijn huis voelt niet meer fijn.
0
Help! Mijn huis voelt niet meer fijn.
Help! Mijn huis voelt niet meer fijn.
Dé manier om spanning los te laten
0
Dé manier om spanning los te laten
Dé manier om spanning los te laten
Ontdek de voordelen van energetische therapie
0
Ontdek de voordelen van energetische therapie
Ontdek de voordelen van energetische therapie
Ik werk vanuit liefde
0
Ik werk vanuit liefde
Ik werk vanuit liefde