Als holistisch therapeut benader ik jou op een holistische en eclectische wijze.

Holistisch gezien is alles één geheel en alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het één oefent invloed uit op het andere. Lichaam en geest wordt gezien als één geheel. Jij als mens bestaat uit een fysiek lichaam, je ziel, je geest, je gevoelens en je gedachten.

Al deze elementen staan dus met elkaar in verbinding.

Je kunt dit weer vertalen naar de volgende 6 basisvoorwaarden van gezondheid.:

Levensenergie, breinactiviteit, ontgiften, voeding, gedachtenkracht en leefstijl. 

De eclectische werkwijze betekent, dat ik mij als therapeut niet tot één stroming beperk, zoals Energetische hypnose, Directe Hypnose, Hypnotherapie, Converstationele Hypnose, IMR, The Swan, Quantum Hypnose, Systemic Voice Regression, mesmerisme, magnetisme, Shamballa, N.L.P. en aromatherapie, maar dat ik uit al deze verschillende stromingen die elementen of technieken kies die het best passen bij jou of jouw probleem.


Alles heeft invloed op onze energiehuishouding: de planeten, de zonneactiviteit, ons eet- en leefgedrag, woon- en werkomgeving, gedachten, elektrosmog enzovoort. We hebben een zichtbaar en onzichtbaar netwerk en energieveld waar fijne levensenergie doorheen stroomt, die ervoor zorgt dat we ons vitaal en helder voelen. Door straling, overbelasting en verstoring van ons systeem door verkeerde voeding in combinatie met stress kunnen we uit balans raken.

Bij gezonde personen zijn alle elementen in balans, zijn er geen klachten en kan de (levens)energie vrij stromen.

Je zit dan “goed in je vel”.


Levensenergie

Levensenergie is iets dat we allemaal hebben. Veel oude culturen waren zich hier al van bewust.

Zo noemen de Hindoes het prana, de Chinezen chi en de Japanners ki. Als je gezond bent stroomt je levensenergie vrij door je lichaam. De energie volgt een netwerk van banen, ook wel meridianen genoemd, die zich door je hele lichaam bevinden. De energiestroom kan echter verstoord raken. 

Denk bijvoorbeeld aan: eenzijdige voeding, slechte leefgewoonten, gebrek aan lichaamsbeweging of emotionele spanningen. Als die verstoring te lang duurt: kun je vermoeid raken, slecht slapen, hoofdpijn krijgen, maar ook je weerstand kan verminderen waardoor je vatbaarder wordt voor ziekte, bijvoorbeeld een verkoudheid. Kortom, je lichaam raakt in disbalans en kun je zelfs ziek worden.

Ben je er echter op tijd bij, kun je zelf heel veel doen om ervoor te zorgen dat je levensenergie goed blijft stromen.


Breinactiviteit

De samenwerking tussen het brein en het lichaam is een soort top(team)sport. Het brein moet op hoog niveau functioneren om cognitieve en uitvoerende functies zo op elkaar af te stemmen zodat het samenspel met andere lichaamsdelen goed verloopt. 

De anatomie van het brein is zeer complex met twee hersenhelften, vier hersenkwabben en allemaal kleinere hersengebiedjes. We hebben maar liefst 86 miljard hersencellen die elektrische en chemische signalen met informatie uitwisselen. De twee hersenhelften zorgen er samen voor dat we kunnen functioneren. Dit doen ze kruislings. De helften moeten hiervoor met elkaar communiceren. De hersenbalk die tussen beide helften zit, zorgt voor deze verbinding. De elektriciteit in een zenuwcel is vergelijkbaar met die in een elektrisch apparaat. Zoals een batterij een plus- en een min-zijde heeft, zijn er bij zenuwcellen ladingsverschillen aan de binnen- en buitenkant. Om te zorgen dat de zenuwcel ‘aangaat’, moet er een stroompje door. Dit proces komt vrij nauwkeurig en dat gaat niet bij iedereen goed. Je kunt je voorstellen dat als hier een verstoring zit, er bepaalde processen in je lichaam niet meer goed verlopen.


Ontgiften

Ons lichaam reinigt zichzelf continu, zonder dat je er zelf iets voor hoeft te doen en zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Bij deze doorlopende natuurlijke reiniging worden giftige stoffen en afvalstoffen in lichaam geneutraliseerd en verwijderd uit de weefsels en organen van het lichaam. Echter, door de grote hoeveelheid schadelijke stoffen die onder andere in onze voeding, cosmetica, schoonmaakmiddelen, drugs, medicijnen, water en lucht zitten krijgt ons lichaam het zwaar te verduren. Het natuurlijke reinigingsproces van het lichaam kan de hoeveelheid giftige stoffen gewoonweg niet meer aan. Zodra de lever niet meer in staat is om de grote hoeveelheid schadelijke stoffen te verwerken zullen ze in de bloedbaan blijven zitten, waar ze een disbalans en schade kunnen veroorzaken. Vervolgens worden ze opgeslagen in onze organen en weefsels, en dan met name in de vetcellen, waar ze wel tientallen jaren kunnen blijven zitten. Afhankelijk van de soorten gifstoffen die in het lichaam zijn opgeslagen kunnen we vervolgens allerlei verschillende chronische en degeneratieve aandoeningen krijgen. Vanwege deze overdaad aan gifstoffen in en om ons heen, is het verstandig om ons lichaam regelmatig een handje helpen om te reinigen en te ontgiften. 


Voeding

Een oude Chinese wijsheid stelt dat voeding en leefgewoonten de belangrijkste medicijn is voor een ieder. Afhankelijk van de aard van een voeding en de manier waarop het wordt bereid, kan het de gezondheid verbeteren of juist schade berokkenen. Goede voeding zorgt voor genoeg energie en voedingsstoffen voor je lichaam: eiwitten, vetten, koolhydraten, vitamines, mineralen, vezels en voldoende vocht. Met goede voeding verklein je kans op ziektes, zoals diabetes mellitus, kanker en hart- en vaatziekten, en voel jij je fitter.

Om te leven en gezond te blijven speelt de energie uit voeding een belangrijke rol. Bij het omzetten van eten tot energie zijn een aantal processen belangrijk:

Het spijsverteringskanaal neemt voedingsstoffen uit eten en drinken op.

De luchtwegen voegen er zuurstof aan toe.

De lever verspreidt de voedingsstoffen en de uit het eten vrijgekomen energie over het lichaam.

In tijden van drukte, ziekte en onvoldoende eten etc. springt de reserve-energie bij.

Deze reserve-energie, jouw persoonlijke accu, zit opgeslagen in de nieren. De reserves worden tijdens het slapen en door goede voeding weer aangevuld.

Onze organen en systemen (bloed, lymfe, zenuwen) worden op deze manier gevoed, opgebouwd en hersteld. Ook wordt er gezorgd voor actie (beweging, warm houden van het lichaam) en transformatie (omzetting van eten in energie en het uitscheiden van afvalproducten).

Bij klachten, ziekte en niet fit voelen zijn een of meerdere van deze processen verstoord.

Het lichaam wordt voortdurend belaagd door schadelijke invloeden van buiten en binnen. Schadelijke invloeden van buiten zijn o.a.:

  • Bacteriën, schimmels, virussen.
  • Milieuverontreinigingen.
  • Barre weersomstandigheden (wind, kou, vocht, droogte).
  • Factoren die het lichaam van binnenuit belagen zijn o.a.:
  • Ophoping van afvalstoffen vanuit de spijsvertering.
  • Veel vocht of slijm.
  • Droogte van b.v. de huid.
  • Ontstekingen.

Goede voeding helpt om de weerstand tegen belagers van binnen en buiten te verhogen. Het voorkomt vorming van afvalstoffen, slijm, vocht en ontstekingen en helpt bij het opruimen ervan.

Naast de fysieke vorm van voeding is er ook een geestelijke vorm van voeding. Zo worden we door onze omgeving dagelijks gevoed door bijvoorbeeld uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Geestelijke voeding kan echter ook vergiftigend werken, denk bijvoorbeeld aan oordelen en verwachtingen van anderen. Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden.


Gedachtenkracht 

Alles valt of staat met de kwaliteit van jouw gedachten. Als je leert om je gedachten te controleren en veranderen, verandert je gevoel mee. Gedachten hebben de gewoonte zich te blijven herhalen in je hoofd, totdat je besluit om ze los te laten. Alles waar je op dit moment niets aan kunt doen, veranderen of beslissen, heeft geen ruimte nodig in jouw huidige realiteit. Dit belemmert je te leven zoals jij het zou willen. Als je dat los kunt laten, leef je in het NU en ben je in staat om te genieten van je leven. Hoe minder jij je laat beperken door vaststaande ideeën en verwachtingen, hoe meer je je kunt laten verassen door het leven. Wees je bewust van je gedachten, woorden en daden, ze hebben meer manifestatiekracht dan je denkt. Als je iets wilt veranderen aan hoe jij je omgeving en omstandigheden ervaart, verander dan je gedachten hierover en je belevingswereld verandert mee. Als je leert om aandacht te besteden aan jezelf en goed voor jezelf te zorgen, leer je jezelf steeds beter kennen. 


Leefstijl

Leefstijl is de manier van leven van een individu. Jouw manier van leven is van grote invloed op je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Belangrijke onderdelen in jouw leefstijl zijn je voeding, je beweging, je slaap, je sociale leven, je ontspanning en de zingeving in je leven. 

Onze gezondheid wordt beïnvloed door onze leefstijl en door onze leefomgeving. Op het gebied van leefstijl is een heleboel te doen om winst voor je gezondheid te creëren. Gelukkig zijn er steeds minder mensen die roken, steeds meer mensen komen in beweging, maar helaas zijn nog heel veel mensen te zwaar. Ongezond gedrag is verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de ziektelast.

Artikelen in 6 basisvoorwaarden voor gezondheid